Navtična signalizacija

 

svetilnik

 

P R A V I L N I K
o čolnih in plavajočih napravah (Uradni list RS, št. 25/2008 z dne 14.03.2008)
44. člen (oprema čolna)
(1) Čoln za »oceansko« območje plovbe mora imeti:

 1. dve sidri s sidrno verigo, ustrezne jakosti in dolžine,
 2. vrvi za privezovanje petkratne dolžine čolna,
 3. bokobrane,
 4. čolnarski kavelj,
 5. vlečno bitev in vlečno vrv ustrezne jakosti in dolžine,
 6. viharno sidro,
 7. dva prenosna gasilna aparata na prah,
 8. zaprt pnevmatski rešilni splav, katerega kapaciteta mora biti enaka ali večja skupnemu številu oseb na čolnu,
 9. rešilne jopiče, opremljene s piščalko in odsevnimi trakovi, ustrezne velikosti, v tolikšnem številu, kolikor oseb sme prevažati čoln,
 10. rešilne pasove, vsaj en rešilni pas mora biti opremljen z vodotesno svetilko in 20 metrov dolgo vrvjo ustrezne jakosti, čoln dolžine nad 12 metrov in do 20 metrov mora imeti najmanj dva rešilna pasova, čoln dolžine nad 20 metrov pa najmanj tri,
 11. najmanj 30 metrov dolgo plavajočo vrv,
 12. varnostno vrv in varnostni pas za vsako osebo, katere delovno mesto se nahaja na krovu čolna,
 13. komplet prve pomoči, z osnovnim medicinskim priborom in zdravili,
 14. pritrjen, osvetljen in kompenziran magnetni kompas s tabelo deviacij, dodatni ročni kompas ali smerno ploščo, s katero je možno določati pozicijo čolna,
 15. satelitsko navigacijsko opremo (GPS – global positioning system),
 16. VHF GMDSS postajo,
 17. navigacijsko opremo (trikotnik, šestilo, navigacijske karte, navigacijske knjige),
 18. en sekstant, navtične tablice, navtični almanah,
 19. LOG ali merilec hitrosti čolna,
 20. globinomer (lahko tudi ročna utež),
 21. daljnogled,
 22. ladijsko uro, barometer in termometer,
 23. ustrezen radijski sprejemnik, s katerim je možno poslušati vremenske napovedi in NAVTEX,
 24. vodotesno signalno svetilko,
 25. signalno sireno,
 26. štiri rdeče rakete s padalom, štiri rdeče bakle in štiri bele bakle,
 27. rešilni obroč s kombinirano svetlobno-dimno bojo,
 28. satelitski EPIRB,
 29. radar reflektor (montiran čim višje),
 30. zadostno količino materiala in orodja za popravilo naprav na čolnu (črpalk, električnih in radio naprav) vključno z materialom za krpanje jader in za zaustavitev puščanj vode,
 31. zasilno krmilno ročico (čolni s krmilnim kolesom),
 32. eno ročno kalužno črpalko, pritrjeno izven strojnega prostora,
 33. mehansko kalužno in/ali požarno črpalko sledeče kapacitete: čolni dolžine do 12 metrov najmanj 15 l/min in čolni nad 12 metrov najmanj 30 l/min,
 34. sekiro za čolne dolžine nad 20 metrov,
 35. drugo pomožno pogonsko napravo,
 36. škarje za rezanje jeklenih vrvi (za jadrnice),
 37. luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju.

(2) Čoln za »odprto« območje plovbe mora imeti:

 1. dve sidri s sidrno verigo, ustrezne jakosti in dolžine,
 2. vrvi za privezovanje petkratne dolžine čolna,
 3. bokobrane,
 4. čolnarski kavelj,
 5. vlečno bitev in vlečno vrv ustrezne jakosti in dolžine,
 6. dva prenosna gasilna aparata na prah,
 7. pnevmatski rešilni splav, katerega kapaciteta mora biti enaka ali večja skupnemu številu oseb na čolnu,
 8. rešilne jopiče, opremljene s piščalko in odsevnimi trakovi, ustrezne velikosti, v tolikšnem številu, kolikor oseb sme prevažati čoln,
 9. rešilne pasove, vsaj en rešilni pas mora biti opremljen z vodotesno svetilko in 20 metrov dolgo vrvjo ustrezne jakosti, čoln dolžine nad 12 metrov in do 20 metrov mora imeti najmanj dva rešilna pasova, čoln dolžine nad 20 metrov pa najmanj tri,
 10. najmanj 30 metrov dolgo plavajočo vrv,
 11. varnostno vrv in varnostni pas za vsako osebo, katere delovno mesto se nahaja na krovu čolna,
 12. komplet prve pomoči, z osnovnim medicinskim priborom in zdravili,
 13. pritrjen, osvetljen in kompenziran magnetni kompas s tabelo deviacij, dodatni ročni kompas ali smerno ploščo, s katero je možno določati pozicijo čolna,
 14. satelitsko navigacijsko opremo (GPS – global positioning system),
 15. VHF GMDSS postajo,
 16. navigacijsko opremo (trikotnik, šestilo, navigacijske karte, navigacijske knjige),
 17. LOG ali merilec hitrosti čolna,
 18. globinomer (lahko tudi ročna utež),
 19. daljnogled,
 20. ladijsko uro, barometer in termometer,
 21. ustrezen radijski sprejemnik, s katerim je možno poslušati vremenske napovedi ali NAVTEX,
 22. vodotesno signalno svetilko,
 23. signalno sireno,
 24. štiri rdeče rakete s padalom in štiri rdeče bakle,
 25. rešilni obroč z dimno bojo,
 26. radar reflektor (montiran čim višje),
 27. zadostno količino materiala in orodja za popravilo naprav na čolnu (črpalk, električnih in radio naprav) vključno z materialom za krpanje jader in za zaustavitev puščanj vode,
 28. zasilno krmilno ročico (čolni s krmilnim kolesom),
 29. eno ročno kalužno črpalko, pritrjeno izven strojnega prostora,
 30. mehansko kalužno in/ali požarno črpalko sledeče kapacitete: čolni dolžine do 12 metrov najmanj 15 l/min in čolni nad 12 metrov najmanj 30 l/min,
 31. sekiro za čolne dolžine nad 20 metrov,
 32. drugo pomožno pogonsko napravo,
 33. škarje za rezanje jeklenih vrvi (za jadrnice),
 34. luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju.

(3) Čoln za »obalno« območje plovbe in »območje zavetja«, razen čolna za javni prevoz oseb, mora imeti:

a) morski čoln dolžine do 5 metrov:

 1. sidro ali drugo sredstvo za sidranje z najmanj 20 metrov dolgo vrvjo ali verigo za sidranje in tri vrvi za privez skupne dolžine najmanj 30 metrov ustrezne jakosti,
 2. dve vesli s tremi palci ali rogovilami oziroma drugo pomožno pogonsko napravo,
 3. vedro s korcem,
 4. luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju,
 5. konveksno ogledalo (le gliser, ki se uporablja za smučanje na vodi).

b) morski čoln brez kabine dolžine nad 5 metrov in morski čoln s kabino dolžine do 7 metrov:

 1. sidro z najmanj 30 metrov dolgo vrvjo ali verigo za sidranje in tri vrvi za privez skupne najmanj 40 metrov dolžine ustrezne jakosti,
 2. pomožno pogonsko napravo (motor ali jadra) ali VHF GMDSS postajo ali tri rdeče rakete s padalom,
 3. vedro s korcem ali ročno črpalko,
 4. luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju,
 5. konveksno ogledalo (le gliser, ki se uporablja za smučanje na vodi),
 6. tri rdeče bakle,
 7. kompas,
 8. med plovbo pa tudi rešilne jopiče v tolikšnem številu, kolikor oseb se nahaja na čolnu.

c) morski čoln s kabino dolžine nad 7 metrov:

 1. sidro primerne teže z najmanj 40 metrov dolgo vrvjo ali verigo za sidranje ter tri vrvi za privez skupne dolžine najmanj 45 metrov ustrezne jakosti,
 2. pomožno pogonsko napravo (motor ali jadra) ali VHF GMDSS postajo ali tri rdeče rakete s padalom,
 3. vedro s korcem ali ročno črpalko,
 4. najmanj en prenosni gasilni aparat na prah,
 5. luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju,
 6. tri rdeče bakle,
 7. komplet prve pomoči,
 8. baterijsko svetilko,
 9. komplet orodja za vzdrževanje mehanskih naprav,
 10. kompas,
 11. priročnike za plovbo,
 12. pomorske karte področja, kjer pluje, s priborom,
 13. med plovbo pa tudi rešilne jopiče v tolikšnem številu, kolikor oseb se nahaja na čolnu.

č) čoln celinske plovbe ne glede na dolžino trupa:

 1. sidro ali drugo sredstvo za sidranje z najmanj 15 metrov dolgo vrvjo ali verigo za sidranje in dvoje vrvi za privez skupne dolžine najmanj 30 metrov ustrezne jakosti,
 2. dve ustrezni vesli ali drug ustrezni pogon,
 3. vedro s korcem,
 4. luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju.

45. člen (oprema čolna za javni prevoz oseb in čolna celinske plovbe)

(1) Čoln za javni prevoz oseb v obalnem območju plovbe in območju zavetja, ki prevaža do 12 potnikov, mora imeti naslednjo opremo:

a) morski čoln dolžine do 5 metrov in morski čoln brez kabine dolžine nad 5 metrov opremo iz točke b) tretjega odstavka prejšnjega člena, in še:

 1. komplet prve pomoči,
 2. baterijsko svetilko,
 3. rešilni obroč z najmanj 25 metrov dolgo vrvjo,
 4. rešilne jopiče v tolikšnem številu, koliko oseb sme prevažati čoln,
 5. čolnarski kavelj,
 6. en prenosni gasilni aparat na prah,

b) morski čoln s kabino dolžine od 5 do 7 metrov opremo iz točke c) tretjega odstavka prejšnjega člena, in še:

 1. rezervno ročno rudo, če se čoln krmari s krmarsko napravo,
 2. rešilni obroč z najmanj 25 metrov dolgo vrvjo,
 3. rešilne jopiče v tolikšnem številu, kolikor oseb sme prevažati čoln,
 4. protipožarno sekiro,
 5. platno za zaščito pred soncem,

c) morski čoln s kabino dolžine nad 7 metrov:

 1. sidro primerne teže z najmanj 40 metrov dolgo vrvjo ali verigo za sidranje ter tri vrvi za privez skupne dolžine najmanj 45 metrov ustrezne jakosti,
 2. vitlo ali drugo sredstvo za privez,
 3. rezervno ročno rudo, če se čoln krmari s krmarsko napravo,
 4. ročno črpalko in vedro s korcem,
 5. VHF GMDSS postajo,
 6. kompas z osvetlitvijo,
 7. baterijsko svetilko,
 8. priročnike za plovbo,
 9. pomorske karte področja, kjer pluje, s priborom,
 10. luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju,
 11. rog za meglo ali drugo zvočno sredstvo,
 12. šest rdečih bakel in šest rdečih raket,
 13. protipožarno sekiro,
 14. najmanj dva prenosna gasilna aparata na prah,
 15. komplet prve pomoči,
 16. dva rešilna pasova, vsak z najmanj 25 metrov dolgo vrvjo debeline 6 mm,
 17. rešilne jopiče v tolikšnem številu, kolikor oseb sme prevažati čoln,
 18. platno za zaščito pred soncem,
 19. komplet orodja za vzdrževanje mehanskih naprav na čolnu, s potrebnimi rezervnimi deli,
 20. čoln dolžine nad 12 metrov mora imeti pnevmatske rešilne splave po tehničnih pravilih pooblaščenega klasifikacijskega zavoda.

2) Čoln celinske plovbe za javni prevoz oseb mora imeti ne glede na dolžino trupa naslednjo opremo:

 1. sidro ali drugo sredstvo za sidranje z najmanj 15 metrov dolgo vrvjo ali verigo za sidranje in dvoje vezi za privez skupne dolžine najmanj 30 metrov ustrezne jakosti,
 2. dve ustrezni vesli ali drug ustrezni pogon,
 3. vedro s korcem,
 4. luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju,
 5. dva rešilna obroča z najmanj 25 metrov dolgo vrvjo,
 6. rešilne jopiče v tolikšnem številu, kolikor oseb sme prevažati čoln,
 7. najmanj en prenosni gasilni aparat na prah, če uporablja za pogon motor ali če se na čolnu uporablja grelne, hladilne ali kuhalne naprave, v primeru da čoln za pogon uporablja motor in hkrati grelne ali hladilne ali kuhalne naprave, mora imeti najmanj dva prenosna gasilna aparata na prah.

46. člen (oprema ribiškega čolna)
Ribiški čoln mora imeti poleg opreme iz 44. člena tega pravilnika še priročno sredstvo (vrv, vrvno lestev, platformo in podobno) za dvig osebe, ki je padla v vodo.

64. člen (obvezna oprema)
Ne glede na predpise države vpisa mora imeti tuj čoln v času plovbe v teritorialnem morju in notranjih morskih vodah Republike Slovenije najmanj ustrezno opremo iz 44. do 47. člena tega pravilnika.

 

 

Kontakt

031 616 483
info@hamex.si

Facebook