Splošna pravila

O veljavni zakonodaji

Ognjemetne izdelke lahko kupujete in uporabljate celo leto.
Prodaja, posest in uporaba izdelkov, katerih glavni efekt je pok (petarde ipd.) je prepovedana!
Ne uporabljajte ognjemetnih izdelkov v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, domov za ostarele, vrtcev, šol, cerkva, kino dvoran, gledališč, na stadionih, v prevoznih sredstvih in na drugih površinah, kjer so športne in kulturne prireditve, ter na mestih, kjer je naključno zbrano večje število ljudi.
Ognjemetnih izdelkov ne smete uporabljati po 22.00 uri, ker bi s tem kršili javni red in mir.
Prav tako je prepovedana uporaba ognjemetnih izdelkov v naravi, če je razglašena požarna ogroženost.
Strogo se morate držati navodil, ki so na vsakem izdelku, še posebej pa morate upoštevati varnostne odmike do gledalcev in stvari oz. objektov. Več o varnosti lahko preberete tudi na straneh www.hamex.si/varnost.
Kršitve so po zakonu sankcionirane!

Nekaj pomembnih določb iz Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih
( ZEPI ur.l. 35/2008)

1. Pirotehnični izdelek je vsak izdelek, ki vsebuje eksplozivne snovi, pirotehnične snovi ali eksplozivno mešanico snovi, ki proizvajajo toploto, svetlobo, zvok, plin ali dim ali kombinacijo takih efektov, ki so posledica eksotermnih kemičnih reakcij.

2. Pirotehnični izdelki se razvrščajo v ognjemetne izdelke, scenske pirotehnične izdelke in druge pirotehnične izdelke.

3. Ognjemetni izdelki so razvrščeni v naslednje kategorije:

 • kategorija 1: ognjemetni izdelki, ki predstavljajo zelo majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo raven hrupa in so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih, vključno z ognjemetnimi izdelki, ki so namenjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih (pasje bombice, mini fontane, vrtalke, ročne fontane, čudežne svečke);
 • kategorija 2: ognjemetni izdelki, ki predstavljajo majhno nevarnost in povzročajo nizko raven hrupa ter so namenjeni uporabi na omejenih območjih na prostem (enostrelni tulci, baterije enostrelnih tulcev, fontane, kolesa, ognjeni sodčki, rakete, baterije raket, rimske svečke);
 • kategorija 3: ognjemetni izdelki, ki predstavljajo srednje veliko nevarnost in so namenjeni uporabi na prostem, na velikih odprtih območjih (varnostni odmik vsaj 25m) in katerih raven hrupa ni škodljiva za zdravje ljudi (baterije enostrelnih tulcev do 1000g NEM (neto eksplozivna masa), fonane do 750g NEM;
 • kategorija 4: ognjemetni izdelki, ki predstavljajo veliko nevarnost in so namenjeni za uporabo le strokovno usposobljenim osebam za pripravo velikih ognjemetov za javne prireditve.

4. Scenski pirotehnični izdelki so razvrščeni v naslednji kategoriji:

 • kategorija T1: scenski pirotehnični izdelki, ki predstavljajo majhno nevarnost;
 • kategorija T2: scenski pirotehnični izdelki, ki so namenjeni za uporabo samo strokovno usposobljenim osebam.

5. Drugi pirotehnični izdelki so razvrščeni v naslednji kategoriji:

 • kategorija P1: pirotehnični izdelki, ki predstavljajo majhno nevarnost, razen ognjemetnih izdelkov in scenskih pirotehničnih izdelkov;
 • kategorija P2: pirotehnični izdelki, ki so namenjeni za uporabo samo strokovno usposobljenim osebam, razen ognjemetnih izdelkov in scenskih pirotehničnih izdelkov.

6. Pirotehničnih izdelkov posamezne kategorije ni dovoljeno prodajati fizičnim osebam, ki so mlajše od:

 • 14 let za kategorijo 1,
 • 16 let za kategorijo 2,
 • 18 let za kategorije P1 in T1.

7. Prodajalec sme od fizične osebe, za katero domneva, da ne izpolnjuje starostnih pogojev zahtevati, da predhodno izkaže svojo starost z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb.

8. Prodaja, posest in uporaba vseh vrst petard, raket kat. 3, bomb in bomb v možnarjih, je prepovedana.

9. Uporaba pirotehničnih izdelkov je dovoljena samo v skladu z navodili proizvajalca. Ne uporabljajte ognjemetnih izdelkov v bližini bolnišnic in na površinah, kjer potekajo javni shodi in javne prireditve. V stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke kategorije 1, ki so proizvedeni, namenjeni in označeni za tako uporabo.

10. Prepovedana je:

 • kakršnakoli predelava pirotehničnih izdelkov,
 • uporaba pirotehničnih izdelkov v drugih predmetih,
 • lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ali pirotehničnih zmesi
 • preprodaja pirotehničnih izdelkov.

Kontakt

031 616 483
info@hamex.si

Facebook